Privacy Beleid

Home » Privacy Beleid

ThalaTrading / Corpus Analyser is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Neem contact met ons op het formulier op deze pagina als u vragen of problemen hebt met het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens en wij helpen u graag verder.

Door gebruik te maken van deze site en/of onze diensten, stemt u in met de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden; door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden gaat u ook akkoord met dit Privacybeleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid gebruikte termen, prevaleren deze laatste.

1. Definities gebruikt in dit Beleid

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking – elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens.

Betrokkene – een natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt.

Kind – een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.

Wij/wij (al dan niet geactiveerd) – ThalaTrading / Corpus Analyser

2. De beginselen voor gegevensbescherming die we volgen

Principes inzake gegevensbescherming

Wij beloven de volgende beginselen inzake gegevensbescherming in acht te nemen:

 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze Verwerkingsactiviteiten hebben wettelijke gronden. We houden altijd rekening met uw rechten voordat we Persoonlijke gegevens verwerken. Op verzoek verstrekken wij u informatie over de verwerking.
 • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze Verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld.
 • De verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid Persoonlijke gegevens die nodig is voor enig doel.
 • De verwerking is beperkt in de tijd. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer opslaan dan nodig is.
 • Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te waarborgen.
 • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens?

De Rechten van de Betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:

Recht op informatie:

dit betekent dat u het recht hebt om te weten of uw Persoonlijke Gegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, waar het wordt verkregen en waarom en door wie het wordt verwerkt.

Recht op toegang:

dit betekent dat u recht hebt op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde Persoonlijke Gegevens op te vragen en te verkrijgen.

Recht op rectificatie:

dit betekent dat u het recht hebt om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw Persoonlijke Gegevens die onjuist of onvolledig zijn.

Recht om te wissen:

dit betekent in bepaalde omstandigheden dat u kunt verzoeken om uw Persoonlijke Gegevens te wissen uit onze administratie.

Recht om verwerking te beperken:

wat betekent dat u onder bepaalde voorwaarden het recht hebt om de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens te beperken.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking:

wat in bepaalde gevallen betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.

Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking:

dit betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking, inclusief profilering; en niet onderworpen bent aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde Verwerking. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een resultaat is van de profilering dat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of aanzienlijk beïnvloeden.

Recht op gegevensportabiliteit:

u hebt het recht om uw Persoonlijke Gegevens te verkrijgen in een machineleesbaar formaat of, indien mogelijk, als een directe overdracht van de ene Verwerker naar de andere.

Recht om een klacht in te dienen:

in het geval wij uw verzoek weigeren onder het Toegangsrecht, zullen wij u een reden geven waarom. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw verzoek is behandeld, neem dan contact met ons op.

Recht op hulp van een toezichthoudende autoriteit:

dat wil zeggen dat u recht hebt op hulp van een toezichthoudende autoriteit en op andere rechtsmiddelen, zoals het vorderen van schadevergoeding. (zie punt 9)

Recht om uw toestemming in te trekken:

u hebt het recht om uw toestemming voor de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens in te trekken.

4. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?

Gegevens die we verzamelen

Informatie die u ons hebt verstrekt

Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, thuisadres enz. zijn – voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. Wij bewaren de informatie die u ons verschaft zodat u opmerkingen kunt maken of andere activiteiten kunt uitvoeren op de website. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld

Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld, uw winkelwagen informatie, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (indien aanwezig), enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden gelogd.

Publiekelijk toegankelijke informatie

Mogelijk winnen we informatie uit bronnen die publiekelijk toegankelijk zijn.

5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Hoe we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • onze service aan u verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; het leveren van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; het leveren van promotionele artikelen op uw verzoek en het communiceren met u in verband met die producten en diensten; het communiceren en communiceren met u; en het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten;
 • uw klantervaring te verbeteren
 • een wettelijke of contractuele verplichting na te komen;

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op legitieme gronden en/of met uw toestemming.

Op grond van het aangaan van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om u te identificeren;
 • om u een dienst aan te bieden of een product te verzenden/aan te bieden;
 • communiceren voor verkoop of facturatie;
Op grond van legitieme belangen verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen* te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • het beheren en analyseren van ons klantenbestand (aankoopgedrag en historiek) ter verbetering van de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van producten/diensten die worden aangeboden/verstrekt;
 • het houden van vragenlijsten met betrekking tot klanttevredenheid;

Zolang u ons niet anders hebt geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van producten/diensten die vergelijkbaar zijn met of gelijk zijn aan uw aankoopgeschiedenis/browsinggedrag als ons legitieme belang.

Met uw toestemming verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om u nieuwsbrieven en campagne-aanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners)
 • voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd;

Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of gebruiken uw Persoonsgegevens voor opties waarin de wet voorziet. Wij behouden ons het recht voor de verzamelde Persoonlijke gegevens te anonimiseren en te gebruiken. We zullen gegevens die buiten het toepassingsgebied van dit Beleid vallen alleen gebruiken wanneer deze geanonimiseerd zijn. Wij bewaren uw factureringsgegevens en andere gegevens die over u worden verzameld zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan de wettelijke termijn.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden genoemd, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat:

 • de koppeling tussen doel, context en aard van Persoonsgegevens geschikt is voor verdere Verwerking;
 • de verdere verwerking uw belangen niet zou schaden en
 • er passende garanties zouden zijn voor de verwerking.

Wij zullen u op de hoogte stellen van verdere verwerkingen en doeleinden.

6. Wie heeft er nog meer toegang tot uw Persoonsgegevens?

Wie anders heeft toegang tot uw Persoonlijke Gegevens?

Wij delen uw Persoonlijke Gegevens niet met vreemden. Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen verstrekt aan onze vertrouwde partners om het verlenen van de service aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met:

Onze verwerkingspartners:
 • Mollie – betaalportaal (iDeal)

Wij werken alleen samen met Verwerkingpartners die in staat zijn om uw Persoonlijke Gegevens adequaat te beschermen. We geven uw Persoonlijke Gegevens door aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens aan derden bekendmaken als u daarmee hebt ingestemd of als er andere wettelijke redenen voor zijn.

7. Hoe we uw gegevens beveiligen

Hoe we uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw Persoonlijke Gegevens veilig te houden. We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS – hangslotje ). Waar mogelijk gebruiken we anonimisering en pseudonimisering. We monitoren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Onze website wordt actief beveiligd met daartoe bestemde software welke hacking en plaatsen van mal- en spyware dient te voorkomen. Onze website wordt gehost bij een betrouwbaar en goed beveiligd bedrijf; vimexx.nl.

Hoewel we ons best doen, kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter dat we geschikte autoriteiten op de hoogte zullen stellen van datalekken. Wij zullen u ook op de hoogte stellen als uw rechten of belangen in het geding zijn. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bij te staan in het geval van inbreuken.

Als u een account bij ons heeft, houd er dan rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.

Kinderen

We zijn niet van plan om informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. Met onze diensten richten we ons niet op kinderen.

8. Informatie over Cookies

Cookies en andere technologie die we gebruiken

Wij gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website zijn aangemaakt. U kunt uw cookies regelen op browserniveau. Het uitschakelen van cookies kan uw gebruik van bepaalde functies belemmeren.

Zie ook de cookie verklaring die bij een eerste bezoek of het eerste bezoek nadat u cookies in uw browser gewist heeft als pop-up onder aan de homepage verschijnt.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
 • Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van een aantal belangrijke functies op onze website, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionele cookies – deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en het aanbieden van meer gepersonaliseerde functies mogelijk maakt. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mail onthouden in de formulieren voor opmerkingen, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u commentaar geeft.
 • Analytics cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te volgen

U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen via de instellingen van uw browser. Als alternatief kunt u een aantal cookies van derden beheren door gebruik te maken van een privacy verbeteringsplatform zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Ga voor meer informatie over cookies naar allaboutcookies.org.

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft een eigen privacybeleid dat u hier kunt bekijken. Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics, gaat u naar de  Google Analytics opt-out pagina.

9. Contact Informatie

Contact Informatie

Toezichthoudende Authoriteit

Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Telefoon: +31 70 888 8500

Wijzigingen in dit Privacy Beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.